001-Angelika_Pawel_Industrialna_sesja_w_stoczni_plenum